Weet waar de risico's zijn

Een risicoinventarisatie en -evaluatie is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf en heeft betrekking op de;
veiligheid, welzijn en gezondheid van de werknemers.

Op basis van deze inventarisatie wordt een risicoinschatting gemaakt: de risico-evaluatie.

Tot slot wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin onveilige situaties worden benoemd en waarin wordt aangegeven welke maatregelen er moeten worden genomen om risico's uit te sluiten of te minimaliseren.

BERGENWERKT weet als geen ander dat deze oplossingen en/of maatregelen praktisch en uitvoerbaar moeten zijn.