Arbo richtlijnen

Algemeen gesproken bestaat de wet-en regelgeving in Nederland op het gebied van arbeidsomstandigheden uit:
- de arbowet
- het arbobesluit
- de arboregels

In de praktijk valt het niet mee om al deze regels en bepalingen goed te interpreteren.
Gelukkig worden de Arbo/Informatiebladen (AI-bladen) uitgegeven. Hierin staan de mogelijkheden beschreven om aan de wettelijke Arbo eisen te voldoen. www.sdu.nl/ .
 


Belangrijk

Deze AI-bladen zijn derhalve niet geldig als wettelijke bindende voorschriften, maar zijn bedoeld als voorlichting
Wanneer de informatie uit de AI-bladen correct worden toegepast, zal over het algemeen altijd voldaan zijn aan alle wettelijke Arbo-eisen.