BHV TRAININGEN

BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening en is de overkoepelende term voor uw beleid ten aanzien van calamiteiten. Uiteraard tracht u zoveel mogelijk te voorkomen, maar als het dan toch tot een vervelend incident komt dan moeten enkele van uw medewerkers weten wat zij moeten doen om het incident vakkundig af te handelen.

Het aantal mensen, de BHVers, die u moet hebben zijn vastgesteld in uw RI&E. Indien er geen bijzondere risico's bij uw bedrijf aanwezig zijn dan is dit 1 BHVer op 50 medewerkers. In praktijk zijn het er dan meestal 2 of 3 omdat men ook op vakantie moet kunnen gaan en de kans op verzuim door ziekte uiteraard ook aanwezig is.

Voor nieuwe BHVers is er de tweedaagse training of ook wel de Basistraining genoemd. De ervaren BHVer moet frequent op Herhalingstraining. Beide opleidingen staan onder toezicht van het NIBHV. Het diploma is dan ook afgegeven namens het NIBHV. (Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening)

Een veel gehoorde klacht van BHVers die al een paar keer op herhalingstraining zijn geweest is dat zij de opleiding "saai" vinden. Bij ons daar geen reden toe. Wij werken samen met BHV partner die beschikken over een vrachtwagen als een mobiel trainingskamp. Er kan een brandend kantoor worden gecreeerd,  een keuken in vlam, een PC in lichterlaaie en nog veel meer.Een dag om niet te vereten en een dag waarin zo realistisch mogelijk de situaties worden nagebootst zodat uw BHVers goed zijn opgeleid.

Uiteraard worden ook de levensreddenede handelingen geoefend en wordt er de nodige theorie behandeld.
Bent u geinteresseerd om in Haarlem of op uw eigen locatie deze training te volgen neem dan gaarne contact met ons op.

Wij helpen u graag.