PREVENTIEMEDEWERKER M/V

Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker is een verplichting geworden nadat de overheid heeft besloten om niet meer
verplicht alle Arbo-ondersteuning bij een Arbodienst te hoeven halen. Deze gunstige wijziging in de Arbo-
wet maakt dat u een Preventiemedewerker in uw organisatie dient aan te wijzen.

De kennis die de Preventiemedewerker van uw bedrijf dient te hebben is niet anders dan "op de hoogte
te zijn van alle arbeidsrisico's zoals deze in de RI&E zijn vastgesteld." Anders gezegd, heeft u een
goede RI&E dan weet u ook welke onderwerpen de Preventiemedewerker zich eigen dient te maken.

BERGENWERKT verzorgt vaak de opleiding 1 op 1 met de Preventiemedewerker van het desbetreffende bedrijf.
Deze praktische aanpak is tot nu toe heel effectief gebleken. In de kortst mogelijke tijd wordt veel kennis.

Aanvraag training preventiemedewerker