FSC HOUT

Wie wil er nou niet werken met hout uit verantwoord beheerde bossen?
Aedes (overkoepeld orgaan van woningcooperaties)  beveelt vanaf eind 2006 het gebruik van FSC hout aan bij haar aangesloten leden. Ruim 70 woningcorporaties hebben het FSC-convenant ondertekend. Zo’n 50 corporaties hebben het gebruik van FSC-hout al vastgelegd in hun aanbestedingsvoorschriften.

Onderhoudsbedrijven en aannemers moeten dus FSC hout gecertificeerd worden als ze willen blijven werken voor deze opdrachtgevers.

In 2011 waren er 662 gecertificeerde aannemers verspreid over heel Nederland. Doelstelling voor 2012 is om dit te doen stijgen tot 1250!

In Nederland zijn er helaas maar weinig deskundige adviseurs die bedrijven helpen tot de certificering.

BERGENWERKT heeft de ervaring en deskundigheid in huis om de FSC certificering mogelijk te maken.

Help mij met de FSC hout certificering