Een veiligheidskundige
hoeft niet duur te zijn!

Als het maar veilig is!

OVK / MVK

Wij weken met minimaal Operationele VeiligheidsKundige en Middelbaar VeiligheidsKundige specilaisten.
Specialisten die Veiligheid (safety) ook in het veld hebben geleerd en dit met passie uitdragen!
Praktisch en betaalbaar, daarom noemen wij ze Safety Engineers!